Vietkieu.vn

Blog

Tin mới cập nhật

Giấc mơ Việt Nam của ‘người Hoàng Sa’ trên đất Mỹ
Jul 23 2014

Giấc mơ Việt Nam của ‘người Hoàng Sa’ trên đất Mỹ

Ngay lúc này, Việt Nam cần đầu tư phát triển giáo dục và nghiên cứu khoa học công nghệ để thoát khỏi thế bị động với vấn đề an ninh quốc gia - Việt kiều Trần Thắng, người sưu tầm hơn 100 tài liệu cổ về Hoàng Sa chia sẻ với VnExpress.  - Quan tâm đến…

Thế giới ẩm thực

Trần Đức Thảo – triết gia dám nói lên sự thật

Trần Đức Thảo – triết gia dám nói lên sự thật

TPCN - Theo đánh giá của Trần Văn Giàu, Việt Nam không có truyền thống triết học? Nếu có một nhà triết học (chuyên nghiệp) thì đó là Trần Đức Thảo. Giữa những năm 1980, một sinh viên Việt Nam đang học Toán sang Tiệp được phân công học Triết. Ông giáo sư Tiệp dạy Lịch…

Jul 15 2014