02:50 25/03/2020

Việc thắt chặt dòng tiền vào bất động sản và dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp đang kéo các sàn giao dịch, các công ty môi giới bất động sản rơi vào bế tắc và phải tháo chạy, còn các nhân viên môi giới phải chuyển nghề để có thu nhập, duy trì cuộc sống.

Internet TV

Sự kiện nổi bật

Quảng bá thương hiệu

  • Bank
  • Bank
  • Bank
  • Bank
  • Bank
  • Bank