Xúc tiến đầu tư

Hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường , xu hướng đầu tư và đối tác tiềm năng để triển khai dự án .

Thường xuyên tổ chức và tham dự hội chợ , triển lãm , diễn đàn thương mại trong nước và quốc tế .
Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu , nhãn hiệu hàng hóa , bản quyền tác giả , sáng chế , kiểu dáng , chuyển nhượng quyền thương mại .
Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế , tạo thành mạng lưới thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư , thương mại , du lịch và dịch vụ đối ngoại .
Truyền thông , quảng bá về môi trường và cơ hội đầu tư